Analizy procesów biznesowych umożliwiają:

Model KKW

Przykład analizy procesów biznesowych

Typowe przykłady procesów zachodzących w elektrowni:


Ponadto oferujemy co następuje:

  • Benchmarking z procesami analogicznymi

  • Doradztwo IT w technicznym zakresie elektrowni

  • Opracowywanie rozwiązań internetowych w zakresie energetyki

  • Design technicznych stron internetowych