symulacje dla różnych zakresów produkcji energii:

 • Sporządzanie modeli termodynamicznych, parametryzacja i identyfikacja
  - modelowanie w programie IPSEpro i programie Ebsilon
  - rozszerzenie i modyfikacja bibliotek dla IPSEpro

 • prace studyjne w zakresie parametrów, badania wykonalności


 • trening modelowania

monitoring elektrowni:

 • tworzenie układów online


 • opracowywanie danych eksploatacyjnych i sporządzanie raportów


 • analizy trwałości elementów grubościennych

usługi w zakresie oprogramowania:

 • prace w zakresie oprogramowania C, C++, VBA, Fortran


 • programowanie interfejsów