Tu pojawia się to, co będzie aktualne w przyszłości