Манай компаны байршил ба яаж хүрэх вэ?

“Беншем инженеринг”
be bensheim-engineers GmbH
Hemsbergweg 16
D 64625 Bensheim
GERMANY

Беншем(Bensheim) хот нь Франкпурт (Frankfurt) онгоцны буудлаас зүүн зүгт 50 км –ын зайд оршдог.

Машин болон нийтийн авто тээврээр хүрэх маршрут:

Darmstadt ба Heidelberg/Mannheim хоорондын A5 ба A67
чиглэлийн авто тээвэр ашиглах ба Bensheim нэртэй гарцаар гарна.

Галт тэргээр хүрэх маршрут:

Frankfurt-Darmstadt-Heidelberg/Mannheim/Stuttgart чиглэлийн галт тэрэг
ICE/IC – Bensheim нэртэй зогсоол дээр бууна.
Stuttgart/Munich/Frankfurt/Hamburg/ чиглэлд 2 цаг тутамд,
Frankfurt/Darmstadt/Mannheim чиглэлд 1 цаг тутамд галт тэрэг явна.
Bensheim зогсоолоос bensheim-engineers компани хүртэл таксигаар 3 км
орчим зайтай.